Regulamin rezerwacji i wynajmu domków letniskowych i pokoi

Prosimy naszych gości o zapoznanie się z regulaminem.

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, kończy o 10:00 dnia następnego.
 2. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku . Zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 4. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
  Rezerwującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 5. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.
 6. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z Ośrodkiem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
 7. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu.
 8. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 9. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać domku letniskowego, pokoju w podnajem innym osobom.
 10. Zabronione jest:
  • przyjmowanie gości w domkach i pokojach bez zgody właściciela,
  • zakłócanie spokoju przez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki.
 11. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie Ośrodka do godziny 22:00.
 12. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 13. Osoby zakłócające spokój innym wczasowiczom będą zmuszone opuścić Ośrodek.
 14. W domkach letniskowych i pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 15. Za powstałe szkody wczasowicze odpowiadają finansowo.
 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie ośrodka, a szczególnie placu zabaw. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osób dorosłych.
 17. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu.
  Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 18. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w domkach i pokojach a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 19. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie do Właściciela.
 20. Wynajmujący ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie obiektu i zgłaszać ich każde zauważone nieprawidłowości.
 21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku zabrania się:
  • używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,
  • wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,
  • rozpalania ogniska lub grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym,
  • nie dopuszcza się rozpalania grilla na drewnianym tarasie.
 22. Wszelkiego rodzaju uwagi i lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać u gospodarzy obiektu.
 23. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w domku letniskowym, pokoju a także do zwrotu domku, pokoju w stanie zastanym.
 24. Po upływie terminu pobytu klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze u gospodarza.

Życzymy przyjemnego wypoczynku!

Przewiń na górę